zebrania

  • brak zaplanowanych zebrań

archiwum

losowy obrazek

historia

Wydział Inżynierii Materiałowej jest miejscem gdzie historia spotyka się z przyszłością w pełnym tego słowa znaczeniu. Korzenie istniejącego dziś wydziału sięgają lat dwudziestych zeszłego stulecia, gdzie na Wydziale Mechanicznym istniał Zakład Metalurgiczny. Wraz z reorganizacją struktury na PW zmieniała się zarówno nazwa jak i charakter działalności. Obecnie wydział jest znanym ośrodkiem nie tylko w kraju lecz również za granicą. W ramach jego zainteresowań leżą m.in.: aspekty degradacji materiałów, metody badania struktury i właściwości materiałów, inżynieria powierzchni, biomateriały oraz nanomateriały. Samą dziedzinę wyróżnia interdyscyplinarny charakter. Oprócz matematyki, fizyki oraz chemii mamy tu do czynienia z elektroniką, mechaniką, biologią a nawet medycyną. W połączeniu z bogatym wyposażeniem laboratoriów i pracowni daje to naprawdę szerokie pole do popisu dla osób które chciałyby zrealizować się poprzez pracę naukowo-badawczą.

W roku akademickim 2003/2004 na naszym wydziale za sprawą grupy studentów powstało Kolo Naukowe Inżynierii Materiałowej.

Jako Koło Naukowe uczestniczymy aktywnie w życiu Wydziału Inżynierii Materiałowej realizując projekty naukowe, Efektem naszych działań są prezentacje wyników prac na licznych konferencjach np. AMM Wisła 2006 – Conference In Achievements In Mechanical and Materials Engineering. Aktywnie uczestniczymy w projektach mających na celu rozpowszechnienie idei inżynierii materiałowej, np. współorganizujemy Dni Otwarte Wydziału. Chcemy swoją obecnością promować aktywny styl studiowania. Do jednych z naszych największych sukcesów zaliczamy zorganizowanie wystawy struktur metalograficznych „Oczami Hefajstosa”, która była już wystawiana wiele razy w Polsce. Zawiera ona fotografie mikrostruktur, które oprócz walorów naukowo-poznawczych posiadają również wartości estetyczne. W naszym Kole nie brakuje również czasu na wspólne wyjazdy i integrację, Uważamy, że dobre zrozumienie się i poznanie wewnątrz Koła pozwala nam na sprawne działanie i zdecydowanie ułatwia pracę. W ubiegłym roku byliśmy na wyjeździe w Krakowie, gdzie zwiedziliśmy kilka jednostek naukowych pozostawiając siebie czas na integrację i wspólna zabawę do rana. Ważna częścią naszej działalności jest organizacja spotkań z firmami. Przedstawiają one studentom swoją działalność, często oferują możliwość stażu, praktyki, a nawet zatrudnienia. Naszymi gośćmi byli m.in. takie firmy jak: Pratt&Whitney, Polamp, Plasticon Poland S.A., Struers, General Electric, Plansee, Sandvik i wiele innych. Spotkania odbywały się cyklicznie i cieszyły się powodzeniem również wśród studentów innych wydziałów.

Nasze sukcesy: Wśród wielu dokonań, jakie mamy na swoim koncie do największych sukcesów zaliczamy zorganizowane wystawy struktur metalograficznych „Oczami Hefajstosa”, udział w projektach naukowych dla firm, projekt budowy kolejki nadprzewodnikowej, cykl spotkań z firmami oraz wiele innych. Uczestniczymy też w takich imprezach jak „Piknik Naukowy Radia BIS”, „Festiwal Nauki” oraz współorganizujemy Dni Otwarte Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych.
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Wakans wszystkie prawa zastrzeżone 2013